BEHANDLING

Sjukvård i Backe - En tradition

Backe har en lång vårdkultur inom hälsa och sjukvård.

1879 stod Backe sjukhem klart och upphöjdes fyra år senare till lasarett för att senare kallas sjukhus.

1961 togs första spadtaget till det nya sjukhuset i Backe som kan ses på bilden, och i juni 1964 flyttade man patienterna från det gamla lasarettet till det nya sjukhuset. Sjukhuset har även varit länslasarett och beredskapssjukhus.

Numera finns hälsocentral och äldreboende i lokalerna. Hälsocentralen blev 2010 vald till Sveriges bästa i en undersökning.

Behandling Fyren

Val av metod utgår alltid från den unges individuella behov. Verksamheten bygger på aktuell utvecklingspsykologisk kunskap och manual- och evidensbaserad behandlingsmetodik som utgår från KBT, MI och RePulse.

På Fyrens HVB-hem arbetar vi miljöterapeutiskt med tydlig och konkret struktur. Vi lägger stor vikt vid att använda oss av ett pedagogiskt tankesätt i vårt arbete.

För oss är det viktigt att den unge är delaktig och har inflytande över sin tillvaro och förstår varför han är placerad hos oss. Tillsammans med den unge sätter vi upp tydliga mål i en genomförandeplan som utgår från vårdplanen.