HVB

Fyren lyser upp tillvaron

En fyrs uppgift är att genom ljussken ge vägledning till fartyg nära kusten och farleder samt varna för farliga ställen i farvattnet.
Fyrens HVB ska vara vägledande och ett ljus för ungdomar som av olika anledningar ”kommit ur kurs”.
I lugn och stilla miljö nära Fjällsjöälvens strand hjälper vi den unge att hitta sig själv och utveckla sina intressen.

Tanken med Fyrens verksamhet

Vår målgrupp är pojkar 14-18 år enl. SOL och LVU. Vi erbjuder sju stycken platser till de med social/relationsproblematik, begynnande kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik och inlärningssvårigheter. Även de som kommit efter i skolan utifrån att de hamnat i en livssituation som föranlett detta.
Vi erbjuder även utredning av ungdomar – psykolog med utredningskompetens knuten till hemmet.
Psykolog är också knuten till hemmet för att kunna ge stöd utifrån behov.

Våra fyra kärnpunkter är:

  • Familjär känsla är hemmets grund (få platser innebär liten enhet)
  • Skola
  • Meningsfull fritid / vi ger möjlighet att utveckla sina personliga intressen,
  • Utredningshem

Backe - En oas i Ångermanland

Backe är ett mindre samhälle som ligger i västra Ångermanland - en naturskön ort omgiven av vatten.
Här finns gott om aktivitetsmöjligheter både under sommar- och vintertid.