Vi ser framtid och hösten från vårt köksfönster!

Vi ser framtid och hösten från vårt köksfönster!

Under hösten 2019 rekryterar vi ny personal. Bosse Hillström återvänder till oss, vilket vi uppskattar, Jesper Grelsson återvänder till Backe och flyttar hem från Umeå och Siem Alem lämnar Stockholm för oss. Vi hälsar dem välkomna. Rätt personal är vårt viktigaste verktyg för att våra pojkar ska få sina behov tillgodosedda.