Fyrens personal

Erik Vestman

Föreståndare

Magnus Ohlsson

Platschef

Karina Sjödin

Sjuksköterska

Mari Lundgren

Psykolog

Behandlingsassistenter, psykolog, och socionomer.

Barnläkare

Fyrens HVB har en barnläkare knuten till verksamheten. Läkaren träffar den boende så snart som möjligt efter inskrivning i Backe. Läkaren samverkar regelbundet med sjuksköterskan, och deltar också på gemensamma möten tillsammans med sjuksköterska och personal på hemmet för uppföljning av de boendes situation samt uppföljning av eventuella riskbedömningar. Dessutom finns det möjlighet att träffa läkaren om behov uppstår eller om den boende så önskar.

Psykolog

En psykolog finns knuten till Fyrens HVB. Psykologen arbetar med utredningar för Fyrens räkning och har också terapeutiska samtal med de boende efter behov. Den psykolog som är knuten till hemmet ansvarar även för den kontinuerliga handledningen av hemmets personal.

Fyren lyser upp och visar vägen

En fyrs uppgift är att genom ljussken ge vägledning till fartyg nära kusten och farleder samt varna för farliga ställen i farvattnet.
På samma sätt ska Fyrens HVB vara vägledande och ett ljus för ungdomar som av olika anledningar kommit ur kurs. I lugn och trygg miljö nära Fjällsjöälvens strand hjälper vi den unge att hitta sig själv och utveckla sina intressen.

Stabil skolgång

Vi har ett nära samarbete med ortens F-9-skola och gymnasiet som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar som kräver extra stöd. Flera av våra medarbetare har pedagogisk utbildning och följer ungdomarna på plats i skolan. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa den unge att klara av skolarbetet och specialpedagogen vid grundskolan är mentor för samtliga placerade pojkar på Fyren.

Familjär känsla

Fyren är ett litet hemlikt boende med få platser där vardagen har en tydlig struktur med ett starkt ungdomsperspektiv. Våra anställda har hög kompetens och är även duktiga på att knyta an till ungdomar. Vi arbetar målmedvetet och framgångsrikt för att upprätthålla kontinuiteten både i personalgruppen och verksamheten.  
Verksamheten bedrivs i nyrenoverade lokaler och vi har också en enskild plats som kan erbjudas boende med hög integritet eller andra behov som gör det svårt för dem att bo tillsammans med övriga på Fyren.

Meningsfull fritid

Platsen som Fyrens HVB ligger på erbjuder stora möjligheter för den unge att finna ett intresse. Vi har ett stort utbud av aktiviteter på orten eller i närheten, och än viktigare: vi har kompetenta medarbetare som hjälper till att motivera och vägleda de boende till en aktiv och meningsfull fritid. 

Avtal

Fyrens HVB svarar kontinuerligt på olika upphandlingar och har en mängd så kallade ramavtal med olika kommuner. Vi ingår bland annat i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, ramavtal. Är du osäker på om din kommun har avtal med oss? Fråga oss gärna!

Referenser

”Fyrens HVB är bra på svåra neuropsykiatriska funktionshinder, personalen står pall och de gör ett bra motivationsarbete för att det ska bli en normal vardag.”
Anna
Kramfors kommun
”Verksamheten har en bra förmåga att ta hand om ungdomen, relationen till föräldrarna och feedbacken till Socialtjänsten.”
Handläggare
Norrköpings kommun

Fyrens historia

Fyrens HVB startade i Backe 2012 av en större svensk vårdkoncern. Vintern 2022 blev Västernorrland Utveckling & Omvårdnad – VUO – ägare av hemmet. 

Här kan du du läsa mer om ägarförhållanden, styrelse m.m.