SSIL Kvalitetsindex

SSIL Kvalitetsindexrapport visar fina resultat. Indexet bygger på en sammanställning av intervjuer som görs med handläggare för varje enskild placering och Fyren får höga betyg av de socialtjänster som intervjuats. I Kvalitetsindexrapporten kan du läsa mer.

Några av kommunerna anger t.ex:

”Motivationsarbetet fungerar utmärkt. Verksamheten gör vad de kan för att motivera ungdomen.”

– Krokoms kommun

”Starka sidor är den klientnära och familjära känslan och att de jobbar pedagogiskt, de involverar klienten i vardagen men har ändå god struktur. De jobbar bra med den här målgruppen.”

– Örnsköldsviks kommun