Föreläsning på Fyren

Utifrån forskning om sockrets påverkan på människor och särskilt på personer med NPF diagnoser bjöd vi in Camilla Hiller. Hon föreläste om socker – den söta drogen, i samband med ett personalmöte på Fyren före jul. Föreläsningen berörde missbruk och dess konsekvenser, att gå från att tänka på egot till att tänka på helhet och vi:et samt nyttan av större självkännedom och personlig utveckling.