Nu utbildar vi oss i mer MI hösten 2021

Motiverande samtal förkovrar vi oss i under hösten. All personal går grund- och fördjupningsutbildning. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. Det är en empatisk och följsam samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

MI grundutbildning                              8 + 22 september

William, Rasmus, Daniel S

MI grundutbildning                              29 september och 13 oktober

Daniel E, Magnus, Petra, Elin

MI grundutbildning                              27 oktober och 10 november

Yvonne, Per, Anders

MI fördjupning                                      6 och 20 oktober
William, Petra, Rasmus, Daniel E, Magnus, Elin

MI fördjupning                                      1 och 15 december
Yvonne, Per, Anders, Daniel P