Från kris till kraft

Sara Dahlberg Eriksson utbildar all vår personal i sorgbearbetning, läkeprocesser och holistiskt synsätt 17-18 september.