Kris och kraft med Sara Dahlberg Eriksson

Kris och kraft med Sara Dahlberg Eriksson

All personal fick under 17-18 september utbildning i att hantera förluster och lära sig mer om sorgbearbetning. Sara Dahlberg Eriksson som är både en fantastisk föreläsare, hon fick nyligen en utmärkelse vid företagsgalan i Härnösand, en kompetent konsult och god pedagog förmedlade det holistiska synsättet på människan och hur vi kan arbeta med hela människan för att hela människan.